Soft Aplicativ și Servicii SA are  o experienţă de peste 30 de ani în managementul proiectelor datorită faptului că obiectul de activitate al societăţii constă în realizarea proiectelor informatice şi a proiectelor de formare profesională a adulţilor.

 

·         Derulăm de peste 30 de ani proiecte de formare profesională a adulţilor, având un compartiment specializat pentru această activitate.

·         Organizăm cursuri: a) de utilizare a microcalculatoarelor b) de formare şi perfecţionare în informatică c) cursuri cu tematică standard sau cu tematică cerută de beneficiar

·         Suntem Furnizor de programe de formare profesională autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări  în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată, şi înregistraţi în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

·         La terminarea cursurilor, în urma promovării examenului de absolvire se eliberează certificate de absolvire a cursului recunoscute naţional, având avizul Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a Ministerul Educaţiei Naţionale.

·         Suntem Centru de testare acreditat ECDL şi Centru de Instruire Autorizat de CPI (Centrul de Perfectionare în Informatică) Bucureşti.

 

Dispunem de:

·         resurse umane (manageri de proiecte, lectori (experţi instructori, instructori), instructori asistenţi, contabil, expert contabil, personal administrativ) angajaţi ai solicitantului, cu experiență în managementul de proiect, contabilitate, training;

·         resurse materiale (spaţii de instruire în proprietate la sediile din Sibiu şi Mediaş, precum şi de o dotare constituită din 3 laboratoare, două la Sibiu şi unul la Mediaş, fiecare cu câte 21 de calculatoare legate în reţea, conectate la Internet şi cu tablă electronică interactivă tip Smartboard);

 

 

 


 

 

Formare operatori calculator

Iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat începătorilor de orice vârstă care doresc să înveţe să utilizeze calculatorul

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 6 săptămâni (120 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

Modulul_1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei

Modulul_2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Modulul_3 Procesare de text-Microsoft Word

Modulul_4 Calcul tabelar – Microsoft Excel

Modulul_5 Prezentări - Microsoft PowerPoint

Modulul_6 Baze de date - Microsoft Access

Modulul_7 Internet şi poştă electronică

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Formare Operator introducere, validare si prelucrare date

Calificare

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor care doresc obţinerea calificării în meseria de Operator introducere, validare si prelucrare date.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 720 ore, din care 222 ore pregătire teoretică, 410 ore activitate practică, 48 ore pentru microproiecte, 34 ore examinări pe parcurs, 6 ore examinare finală.

În funcţie de solicitări, cursul se poate desfăşura pe parcursul a 36 de săptămâni în regim de 4 ore pe zi, a 24 de săptămâni în regim de 6 ore pe zi sau a 18 săptămâni în regim de 8 ore pe zi.

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

Modulul_1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei

Modulul_2 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Modulul_3A Procesare de text-Microsoft Word – nivel A

Modulul_3B Procesare de text-Microsoft Word – nivel B

Modulul_4A Calcul tabelar – Microsoft Excel – nivel A

Modulul_4B Calcul tabelar – Microsoft Excel – nivel B

Modulul_5 Prezentări - Microsoft PowerPoint

Modulul_6A Baze de date - Microsoft Access – nivel A

Modulul_6B Baze de date - Microsoft Access – nivel B

Modulul_7 Internet şi poştă electronică

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de calificare  aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


 

 

Competenţe Informatice

Iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat începătorilor de orice vârstă care doresc să înveţe să utilizeze calculatorul.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 6 săptămâni (120 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale privind procesarea unui text

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre calculul tabelar

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale de organizare şi utilizare a bazelor de date

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

M7 – Informaţie şi comunicare (Internet Explorer şi Microsoft Outlook)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale privind organizarea şi schimbul informaţiilor într-o reţea de calculatoare (Internet)

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


 

Competenţe Informatice

Nivel avansat

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor care au dobândit anterior cunoştintele aferente nivelului iniţiere şi care doresc să acumuleze un nivel superior de cunoştinţe.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 6 săptămâni (112 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M8 – Procesare de texte la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea unei aplicaţii de procesare de texte la un nivel avansat

Module precedente (sau cunoştinţe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M3 Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

M9 – Calcul tabelar la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 40 ore (16 ore teorie + 24 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea funcţiilor într-un program de calcul tabelar la un nivel avansat
Utilizarea instrumentelor avansate de analiză şi sinteză într-un program de calcul tabelar

Module precedente (sau cunoştinţe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M4 Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

M10 – Baze de date la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea bazelor de date la nivel avansat

Module precedente (sau cunoştinţe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M5 Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

M11 – Prezentări la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (4 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Realizarea prezentărilor la un nivel avansat

Module precedente (sau cunoştinţe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M6 Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

M12 – Pagini web: limbajul HTML

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: noţiuni fundamentale de construire a site-urilor Web
utilizarea unei aplicaţii de realizare a paginilor Web

Module precedente (sau cunoştinţe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M7 Informaţie şi comunicare (Internet Explorer şi Microsoft Outlook)

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 


Competenţe Informatice

Procesare de texte - iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să înveţe să-l utilizeze pentru redactarea de documente.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 3 săptămâni (60 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale privind procesarea unui text

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


 

Competenţe Informatice

Procesare de texte - avansat

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să înveţe să-l utilizeze pentru tehnoredactare computerizată.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 săptămâni (80 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale privind procesarea unui text

M8 – Procesare de texte la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea unei aplicaţii de procesare de texte la un nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Observaţie

Există şi posibilitatea contractării individuale a modulului M8 – Procesare de texte la nivel avansat  pentru participanţii care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M3 Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)


 

Competenţe Informatice

Calcul tabelar - iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi facilităţile oferite pentru elaborarea documentelor prin utilizarea foilor de calcul tabelar.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 3 săptămâni (48 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre calculul tabelar

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


 

Competenţe Informatice

Calcul tabelar - avansat

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi facilităţile oferite pentru elaborarea documentelor prin utilizarea instrumentelor avansate de analiză şi sinteză din programul de calcul tabelar.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 săptămâni (88 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre calculul tabelar

M9 – Calcul tabelar la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 40 ore (16 ore teorie + 24 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea funcţiilor într-un program de calcul tabelar la un nivel avansat
Utilizarea instrumentelor avansate de analiză şi sinteză într-un program de calcul tabelar

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Observaţie

Există şi posibilitatea contractării individuale a modulului M9 – Calcul tabelar la nivel avansat  pentru participanţii care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M4 Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)


 

Competenţe Informatice

Baze de date - iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să înveţe să utilizeze instrumentele furnizate de aplicaţia de baze de date.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 2 săptămâni (44 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale de organizare şi utilizare a bazelor de date

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 


 

Competenţe Informatice

Baze de date - avansat

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să se perfecţioneze în utilizarea tabelelor, interogărilor, formularelor şi rapoartelor aplicaţiei de baze de date pentru prelucrarea informaţiilor.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 3 săptămâni (64 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale de organizare şi utilizare a bazelor de date

M10 – Baze de date la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea bazelor de date la nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Observaţie

Există şi posibilitatea contractării individuale a modulului M10 – Baze de date la nivel avansat pentru participanţii care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M5 Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)


 

Competenţe Informatice

Prezentări - iniţiere

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să înveţe să utilizeze facilităţile de bază pentru crearea prezentărilor.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 2 săptămâni (40 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


 

Competenţe Informatice

Prezentări - avansat

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să se perfecţioneze în crearea unor prezentări complexe.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 3 săptămâni (52 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

M11 – Prezentări la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (4 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Realizarea prezentărilor la un nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Observaţie

Există şi posibilitatea contractării individuale a modulului M11 – Prezentări la nivel avansat pentru participanţii care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informaţiei (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M6 Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)


 

Competenţe Informatice

Internet şi comunicare

Participanţi

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcţiile de bază ale calculatorului şi să înveţe noţiunile de bază despre Internet, modul de utilizare a unei aplicaţii de navigare pe Internet, conceptele de bază şi modul de utilizare a unei aplicaţii de poştă electronică.

Prezentarea cursului

Cursul se desfăşoară pe durata a 2 săptămâni (48 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice şi exerciţii practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informaţiei (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M7 – Informaţie şi comunicare (Internet Explorer şi Microsoft Outlook)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoştinţe generale privind organizarea şi schimbul informaţiilor în Internet
Dobândirea de abilităţi privind utilizarea poştei electronice şi cunoaşterea regulilor de lucru şi de securitate în utilizarea acesteia.

Evaluarea nivelului de cunoştinţe:

Cursul se finalizează prin susţinerea unui examen. Cei care promovează obţin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.