SAS                                                                                           Soft Aplicativ şi Servicii S.A.Sibiu
   seriozitate şi competenţă                                                                                                                                                                                                      societate comercială de servicii informaticeFondul Social European (FSE)
este principalul instrument financiar al Uniunii Europene care finanţează ocuparea forţei de muncă din statele membre şi promovează coeziunea economică şi socială. Cheltuielile FSE se ridică la aproximativ 10% din bugetul total al UE.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
are ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi īnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităti sporite pentru participarea viitoare pe o piată a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.
Despre fonduri Europene


Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.
În luna iunie 2011 am fost onoraţi de vizita   d-lui Philippe Hatt (foto), şeful unităţii pentru România, Bulgaria şi Malta a Fondului Social European.

 

Proiecte finalizate
POSDRU/76/2.3/A/45191- proiect ajutor de stat
"Calificarea în IT, noi perspective pentru angajati"”,
POSDRU/39/3.2/G/5286 proiect de Grant
"Competenţe TIC, drumul spre succes în societatea informaţională”,
Phare 2006/018-147.04.02.02.01.714
"Competenţe informatice la standarde europene pentru angajaţi”
Phare 2005/017-553.04.02.01.01.710
 
“Pregătire în IT, o nouă şansă pentru integrarea şomerilor în societatea informaţională”
Phare 2000-RO 0007.02.01.01.2205 
“Cursuri de pregătire în domeniul tehnologiilor informatiei”
POSDRU/83/5.2/S/54912- proiect strategic
"Antreprenor Rural European" Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competenţelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC şi comunicare in limba engleză,
POSDRU/82/5.1/S/46308 - proiect strategic
"Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii”,
Acasă   |    Despre noi   |    Data Entry   |    Cursuri   |    Proiecte UE   |    Parteneri   |    Contact