SAS                                                                                           Soft Aplicativ şi Servicii S.A.Sibiu
   seriozitate şi competenţă                                                                                                                                                                                                      societate comercială de servicii informatice
 


Proiect : POSDRU/164/2.3/S/134528


Titlu: "Prin calificare Ón pas cu piața muncii"

Informații proiect: POSDRU/164/2.3/S/134528

 

 

Proiect realizat in parteneriate cu Centrul de Informatică Minieră S.A., Cluj - Napoca, ETA2U Timisoara si Informatica S.A. Oradea, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investește în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”/ Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces si participare la formare profesionala continua”
Descrierea proiectului

S.C. Centrul de Informatică Minieră S.A., Cluj - Napoca, în parteneriat cu SC Soft Aplicativ si Servicii Sibiu, SC ETA2U Timisoara si S.C. Informatica S.A. Oradea, anunță lansarea proiectului POSDRU „Prin calificare, in pas cu piata muncii”, începând cu data de 02.05.2014, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investește în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”/ Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces si participare la formare profesionala continua” / Contract POSDRU/164/2.3/S/134528. Proiectul a fost depus la OIPOSDRU CNIDPT în data de 30.07.2013 iar în data de 30.04.2014 a fost semnat Contractul de Finanțare.
Implementat pe o perioadă de 18 luni, proiectul vizează dezvoltarea resurselor umane prin programe de formare profesională în domeniul IT, comert, paza si securitate adresate angajatilor din companii din regiunea Nord-Vest, Centru si Vest. Dobândirea de abilităţi profesionale în aceste domenii reprezintă un element cheie în calificarea/recalificarea pentru o pozitie mai buna pe piaţa forţei de muncă.

Pe termen lung, proiectul va facilita, cresterea adaptabilitatii si mobilitatii lucratorilor, creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii în contextul societății bazate pe cunoaștere inclusiv furnizarea unei formări profesionale continue flexibile, care să răspundă nevoilor angajaţilor, să le consolideze încrederea în capacităţile proprii şi le crească şansele de menţinere a locului de muncă ocupat pe piaţa muncii. În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională pentru următoarele specializări: Operator introducere, prelucrare și validare date, Operator prelucrări texte și imagini, Agent de securitate, Lucrător în comerț, pentru un numar de 720 de persoane din cele trei regiuni de dezvoltare.

Absolvenții cursurilor de formare profesională vor dobândi în urma unui examen un certificat de CALIFICARE emis de către Autoritatea Naţională pentru Calificări și recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Participanţii la cursurile de formare profesională vor beneficia de subvenții.

SITUATIIA CURSURILOR

Cursuri prevăzute:
Cursul Tehnician operator  16 persoane ( 720 ore )
Cursul Operator introducere 64 persoane (480 ore )
Curs Lucrator in comert 40 pers  ( 360 ore)
Curs Agent de securitate 80 pers (360 ore)

Cursuri demarate:
seria 1 Agent de securitate Sibiu 02.06.2014
seria 1 Operator introducere Mediaș 10.06.2014
seria 2 Operator introducere Sibiu 07.07.2014
seria 2 Agent de securitate Sibiu 02.06.2014
seria 1 Lucrător în comerț Mediaș 17.11.2014
seria 2 Operator introducere Sibiu 10.11.2014

Cursuri finalizate
seria 1 Agent de securitate Sibiu 29.08.2014
seria 1 Operator introducere Mediaș 07.11.2014
seria 2 Operator introducere Sibiu 27.11.2014
seria 2 Agent de securitate Sibiu 29.11.2014

Informații despre proiect:
Mocan Mircea Manager de proiect
tel. 0264-414123; fax: 0264-414121
E-mail: mocan.mircea@cim.brinel.ro
web:centrul de informatica miniera/proiect 134528

Acasă   |    Despre noi   |    Data Entry   |    Cursuri   |    Proiecte UE   |    Parteneri   |    Contact