SAS                                                                                           Soft Aplicativ şi Servicii S.A.Sibiu
   seriozitate şi competenţă                                                                                                                                                                                                      societate comercială de servicii informatice

Proiect : POSDRU/183/5.1/S/151251
Titlu: "Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare în foste zone industrializate din regiunile Centru şi Nord-Vest"


 


Proiect realizat in parteneriat cu Informatica S.A. Oradea, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investește în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”/ Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Descrierea proiectului

SC Soft Aplicativ si Servicii Sibiu în parteneriat cu S.C. Informatica S.A. Oradea, anunță lansarea proiectului POSDRU „Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare în foste zone industrializate din regiunile Centru şi Nord-Vest”, începând cu data de 30.03.2015, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investește în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocuparei”/ Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” / Contract POSDRU/183/5.1/S/151251. Proiectul a fost depus la AMPOSDRU în data de 17.12.2014, iar în data de 27.03.2015 a fost semnat Contractul de Finanțare.
Implementat pe o perioadă de 9 luni, proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zone foste industrializate din judeţele Alba, Bihor şi Sibiu prin reducerea deficitului de calificare şi competenţe, pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive. Dobândirea de abilităţi profesionale în aceste domenii reprezintă un element cheie în calificarea/recalificarea pentru o pozitie mai buna pe piaţa forţei de muncă.

Ridicarea şi adecvarea nivelului de calificare şi competenţe a şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor inactive facilitează ocuparea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, îmbunătăţeşte rata de ocupare şi contribuie la reducerea şomajului. În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională pentru următoarele specializări: Operator introducere, prelucrare și validare date, Tehnician operator prelucrări texte și imagini şi Lucrător în comerț, pentru un numar de 256 de persoane din cele două regiuni de dezvoltare vizate. Cursurile se vor desfăşura în localitaţile:Vadul Crişului, Aleşd şi Ştei din judeţul Bihor, Zlatna şi Abrud din judeţul Alba, Agnita, Mârşa-Avrig, Dumbrăveni şi Copşa Mică-Mediaş judeţul Sibiu.

Absolvenții cursurilor vor dobândi în urma finalizării cursului certificate de ABSOLVIRE sau CALIFICARE emise de către Autoritatea Naţională pentru Calificări și recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Participanţii la cursurile de formare profesională vor beneficia de subvenții.

Proiect: POSDRU/183/5.1/S/151251

SITUATIIA CURSURILOR

Cursuri prevăzute:
Iniţiere IT- Tehnician operator şi Operator intoducere date cu durata 120 ore(40 Teorie 80 paractică) - 192 persoane
Calificare - Lucrător in comerţ cu durata 360 ore(120 teorie 240 practică) - 64 persoane

Cursuri în desfăşurare:

Cursuri finalizate:
seria 2 Operator introducere,validare... Agnita 30.06.2015
seria 5 Operator introducere, validare...Zlatna 30.06.2015
seria 2 Lucrător în comerţ... Zlatna 25.08.2015
seria 1 Operator introducere,validare... Mediaş 27.08.2015
seria 6 Operator introducere, validare...Zlatna 24.08.2015
seria 3 Operator introducere,validare... Avrig 27.08.2015
seria 7 Operator introducere,validare... Abrud 28.10.2015
seria 3 Lucrător în comerţ... Abrud 10.12.2015
seria 1 Lucrător în comerţ... Mediaş 09.12.2015
seria 4 Operator introducere,valid... Dumbraveni 11.11.2015
seria 1 Tehn. operator prel. text imagini... Avrig 11.12.2015

Informații despre proiect:
Filip Viorica Manager de proiect
tel. 0269-210161 int. 20; fax: 0269-211377
E-mail: filip@sas-sibiu.ro
web:sas-sibiu.ro

 
Acasă   |    Despre noi   |    Data Entry   |    Cursuri   |    Proiecte UE   |    Parteneri   |    Contact