Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

                                                                                                       

 

Publicat în 10.09.2010  în

cotidianul  CURIERUL NATIONAL

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 555/10.09.2010

 

ACHIZIŢIE PRODUSE IT ŞI PACHETE SOFTWARE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de echipamente IT şi pachete software:

 

Echipamente IT şi pachete software

 

Calculator cu monitor şi sistem de operare

cpv: 30213000-5 

36 buc

Licenţe Suita Office

cpv: 48422000-2 

43 buc

Licenţe software de protecţie antivirus

cpv: 48760000-3 

43 buc

Licenţe software Adobe Acrobat Professional

cpv: 48783000-0

 7 buc

                 

 1. Sursele de finanţare
  1. 80%     Fondul Social European si Bugetul naţional
  2. 20%     surse proprii

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

 1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

 1. Bugetul alocat achiziţiei este de 160.000 lei fără TVA

 

 1. Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

 1. Ofertele pot fi depuse până la data de 23.09.2010, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

 1. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, ID-proiect: POSDRU/76/2.3/A/45191  Calificarea în IT, noi perspective pentru angajaţi”

 

 

 

      

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 268/10.03.2011

 

ACHIZIŢIE PRODUSE BIROTICA, PAPETARIE şi CONSUMABILE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă A Achiziție de produse de birotică, papetărie și consumabile pentru imprimante și copiatoare cod CPV 30192000-1; 30199000-0; 30192700-8; 30197000-6; 30125100-2 în cantitățile și caracteristicile din specificațiile tehnice și documentația de atribuire din fișierul atașat

 1. Sursele de finanţare
  1. 80%     Fondul Social European si Bugetul naţional
  2. 20%     surse proprii
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de cercetare a pieței-studiu de piață, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

 1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut.

 

 1. Bugetul alocat achiziţiei este de 7.000 lei fără TVA

 

 1. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută și în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

 1. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.03.2011, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

 1. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, ID-proiect: POSDRU/76/2.3/A/45191  Calificarea în IT, noi perspective pentru angajaţi”

 

 

      

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 516/15.07.2011

 

ACHIZIŢIE PRODUSE BIROTICA, PAPETARIE şi CONSUMABILE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă A Achiziție de produse de birotică, papetărie și consumabile pentru videoproiectoare și copiatoare cod CPV 30192000-1; 30199000-0; 30192700-8; 30197000-6; 38653110-1, 30125100-2 în cantitățile și caracteristicile din specificațiile tehnice și documentația de atribuire din fișierul atașat

 1. Sursele de finanţare
  1. 80%     Fondul Social European si Bugetul naţional
  2. 20%     surse proprii
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de cercetare a pieței-studiu de piață, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

 1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: prețul cel mai scăzut.

 

 1. Bugetul alocat achiziţiei este de 4.400 lei fără TVA

 

 1. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută și în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

 1. Ofertele pot fi depuse până la data de 01.08.2011, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

 1. Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat). Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, ID-proiect: POSDRU/76/2.3/A/45191  Calificarea în IT, noi perspective pentru angajaţi”