Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

Publicat în 23.07.2010  în

cotidianul  EVENIMENTUL ZILEI

 

ANUNŢ PUBLICITAR

  nr. 379/20.07.2010

 

ACHIZIŢIE  SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii audit financiar cod CPV 79212100-4.

 

1.    Se estimează ca fiind necesare un număr de 10 rapoarte de audit.

2.    Cerințele minimale sunt prevăzute în documentația de atribuire.

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 30.07.2010, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

      

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

                                                                                                       

 

Publicat în 23.07.2010  în

cotidianul  EVENIMENTUL ZILEI

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 381/20.07.2010

 

ACHIZIŢIE PRODUSE IT

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de echipamente IT, mobilier specific IT şi pachete software:

 

        Lot 1 Echipamente IT pentru sală de curs.

 

Tabla magnetica Smartboard cu videoproiector

cpv: 30195200-4   

  2 buc

Calculator cu sistem de operare

cpv: 30213000-5 

42 buc

Monitor  TFT/LCD

cpv: 30231310-3 

42 buc

Tastatura

cpv: 30237460-1 

42 buc

Mouse

cpv: 30237410-6 

42 buc

        Lot 2 Mobilier specific pentru sală de curs IT format din:

Birou

cpv: 39121000-6 

42 buc

Scaun

cpv: 39111000-3 

42 buc

        Lot 3 Pachete software

Licenţe Suita Office

cpv: 48422000-2 

42 buc

Pachete software de protecţie antivirus

cpv: 48760000-3 

42 buc

                 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 09.08.2010, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

 

      

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

Publicat în 23.07.2010  în

cotidianul  EVENIMENTUL ZILEI

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 383/20.07.2010

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALĂ CURS IT

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii închiriere sală curs,  cod CPV 70310000-7

 

                    Lot 1 Servicii închiriere sală curs în localitatea Alba Iulia

 

                    Lot 2 Servicii închiriere sală curs în localitatea Timişoara 

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 10.08.2010, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

 

      

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

Publicat în 05.08.2010  în

cotidianul  EVENIMENTUL ZILEI

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 423/03.08.2010

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE PUBLICITATE

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de publicitate,  cod CPV 79341000-6

 

                    Lot 1  publicare în presa scrisă cu acoperire în judeţul Sibiu a 30 anunţuri publicitare

 

                    Lot 2  publicare în presa scrisă cu acoperire în judeţul Bihor a  20 anunţuri publicitare

 

                    Lot 3  publicare în presa scrisă cu acoperire în judeţul Alba  a 12 anunţuri publicitare

 

                    Lot 4  publicare în presa scrisă cu acoperire în judeţul Timiş  a 12 anunţuri publicitare

 

                    Lot 5  asigurare spaţiu emisie şi difuzare în municipiul Mediaş a 42 spoturi publicitare

 

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 13.08.2010, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

      

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 435/06.08.2010

 

ACHIZIŢIE PRODUSE BIROTICĂ ŞI PAPETARIE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de  produse de birotică şi papetărie, în cantităţile, caracteristicile şi condiţiile din specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. ( http://www.sas-sibiu.ro/fisiere/anexa birotica papetarie.htm )

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European şi Bugetul de stat

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de prospectare a pieţeistudiu de piaţă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: în mod exclusiv preţul cel mai scăzut.

 

E.    Bugetul alocat achiziţiei este de 20.000 lei fără TVA.

 

F.     Operatorii economici interesaţi pot depune oferte  până la data de 13.08.2010 ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.   

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

      

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 457/11.08.2010

 

ACHIZIŢIE SERVICII TIPOGRAFICE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii tipografice – multiplicare suporturi curs-  cod CPV:79810000-5

·        Se estimeaza multiplicarea a 800 exemplare suporturi de curs cu caracteristicile şi  specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. ( http://www.sas-sibiu.ro/fisiere/anexa multiplicare.htm )

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European şi Bugetul de stat

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de prospectare a pieţeistudiu de piaţă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: în mod exclusiv preţul cel mai scăzut.

 

E.    Bugetul alocat achiziţiei este de 20.000 lei fără TVA.

 

F.     Operatorii economici interesaţi pot depune oferte  până la data de 19.08.2010 ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.   

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoană de contact:  Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

      

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 479/18.08.2010

 

ACHIZIŢIE CONSUMABILE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de produse consumabile  pentru copiatoare si imprimante având  caracteristicile şi  specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. ( http://www.sas-sibiu.ro/fisiere/anexa consumabile.htm )

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European şi Bugetul de stat

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura de prospectare a pieţeistudiu de piaţă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: în mod exclusiv preţul cel mai scăzut.

 

E.    Bugetul alocat achiziţiei este de 20.000 lei fără TVA.

 

F.     Operatorii economici interesaţi pot depune oferte  până la data de 26.08.2010 ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.   

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoană de contact:  Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

      

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

Publicat în 28.01.2011  în

cotidianul  CURIERUL NATIONAL

 

ANUNŢ PUBLICITAR

  nr. 95/28.01.2011

 

ACHIZIŢIE  PRODUSE IT ŞI PACHETE SOFTWARE

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de echipamente IT şi pachete software:

 

Echipamente IT şi pachete software

 

Computer portabil cu sistem de operare

Calculator de birou cu sistem de operare

cpv: 30213100-6

cpv: 30213000-5 

2 buc

3 buc

Licenţe Suita Office

cpv: 48422000-2 

5 buc

Pachete software de protecţie antivirus

cpv: 48760000-3 

5 buc

Pachet software Adobe Professional

Pachet software editare pagini web

 

cpv: 48783000-0

cpv: 48224000-4

5 buc

2 buc

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 9 Proiecte strategice din 07.07.2009 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 14.02.2011, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii  suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

  nr. 148/11.02.2011

 

ACHIZIŢIE  SERVICII DE CONSULTANŢĂ  ŞI

REPREZENTARE JURIDICĂ

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică Cod CPV 79110000-8

 

B.    Sursele de finanţare

c.     95%       Fondul Social European

d.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 22.02.2011, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoană de contact:   Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu „Informatica” S.A. Oradea şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, ID-proiect: POSDRU/82/5.1/S/46308  Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”