logo UE SAS CNDIPT

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

nr. 3/03.01.2012

 

ACHIZIŢIE  SERVICII DE CONSULTANŢĂ  ŞI

REPREZENTARE JURIDICĂ

 

A.     Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică Cod CPV 79110000-8,

pentru o perioadă de 15 luni

 

B.     Sursele de finanţare

                         95%       Fondul Social European

                           5%       surse proprii

 

C.     Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.     Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: preţul cel mai scăzut.

 

E.     Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.      Ofertele pot fi depuse până la data de 13.01.2012, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.      Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoană de contact:   Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

logo UE SAS CNDIPT

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

                                                                                                       

 

Publicat în 16.01.2012  în

cotidianul  CURIERUL NATIONAL

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 86/16.01.2012

 

ACHIZIŢIE PRODUSE IT

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de echipamente IT, mobilier specific IT şi pachete software:

 

Echipamente IT pentru sală de curs.

 

Calculator cu sistem de operare

cpv: 30213000-5 

44 buc

Tastatura

cpv: 30237460-1 

44 buc

Mouse

cpv: 30237410-6 

44buc

Mobilier specific pentru sală de curs IT format din:

irou

cpv: 39121000-6 

44 buc

Scaun

cpv: 39111000-3 

44 buc

               Pachete software

Pachete software de protecţie antivirus

cpv: 48760000-3 

44 buc

                 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 06.02.2012, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

logo UE SAS CNDIPT

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

Publicat în 16.01.2012  în

cotidianul  CURIERUL NATIONAL

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 87/16.01.2012

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALĂ CURS IT

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii închiriere sală curs,  cod CPV 70310000-7

 

a.    Servicii închiriere sală curs în localitatea Alba Iulia

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 06.02.2012, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

 

logo UE SAS CNDIPT

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                        

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 97/17.01.2012

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

 

  1. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii audit financiar cod CPV 79212100-4.

 

1.    Se estimează ca fiind necesare un număr de 7 rapoarte de audit.

2.    Cerințele minimale sunt prevăzute în documentația de atribuire.

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: oferta cea mai avantajoasă economic.

 

E.    Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 31.01.2012, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

logo UE SAS CNDIPT

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr. 101/17.01.2012

 

ACHIZIŢIE EXPERT CONTABIL

 

  1. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii experiza contabila cod CPV 79211000-6.

 

    1. Se estimează ca fiind necesare un număr de 7 cereri de rambursare.
    2. Cerințele minimale sunt prevăzute în documentația de atribuire.

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este procedura deschisă - procedura competitivă, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: in mod exclusiv preţul cel mai scăzut

 

E.    Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 31.01.2012, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

 

 

logo UE SAS CNDIPT

Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 Nr. 208/02.02.2012

 

ACHIZIŢIE SERVICII DE PUBLICITATE

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de publicitate,  cod CPV 79341000-6

 

              publicare în presa scrisă cu acoperire în municipiul Sibiu și Mediaș a 11 anunţuri publicitare

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este  „procedura de cercetare a pieței-studiu de piață”  în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/30.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: prețul cel mai scăzut.

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

F.     Ofertele pot fi depuse până la data de 13.02.2013, ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

     logo UE SAS CNDIPT

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                         

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                       

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 nr.210/03.02.2012

 

ACHIZIŢIE PRODUSE  DE BIROTICA, PAPETARIE SI CONSUMABILE

 

 

 

A.    Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de produse de birotică, papetărie și consumabile  în cantitățile, caracteristicile şi  specificaţiile tehnice din fişierul ataşat. ( http://www.sas-sibiu.ro/fisiere/anexa consumabile79823.htm )

 

B.    Sursele de finanţare

a.    95%       Fondul Social European

b.    5%          surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este prin „procedura de cercetare a pieței-studiu de piață”  în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/30.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: „prețul cel mai scăzut”

 

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

 

F.     Operatorii economici interesaţi pot depune oferte  până la data de 13.02.2012 ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.   

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoană de contact:  Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

 

logo UE SAS CNDIPT

 Investeşte în oameni !

 

ACHIZITOR:

Soft Aplicativ şi Servicii S.A.                                                                                       

 Strada Someşului nr. 19 Sibiu                                                                                          

    Web: www.sas-sibiu.ro                                                                                                      

 

 

ANUNŢ PUBLICITAR

 Nr. 268/17.02.2012

 

ACHIZIŢIE SERVICII TIPOGRAFICE

 

 

 

A.     Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii tipografice – Tipărire și multiplicare suporturi curs - cod CPV:79810000-5

Sunt necesare 70 exemplare suporturi de curs cu caracteristicile şi  specificaţiile tehnice din fişierul ataşat http://www.sas-sibiu.ro/fisiere/anexa multiplicare 79823.htm

 

B.     Sursele de finanţare

a.     95%             Fondul Social European şi Bugetul de stat

b.     5%                surse proprii

 

C.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție este „procedura de cercetare a pieței –studiu de piață, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 – Anexa 1.

 

D.    Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

 

E.     Documentația de atribuire poate fi obținută în urma unei solicitări adresate achizitorului.

 

 

F.     Operatorii economici interesaţi pot depune oferte  până la data de 27.02.2012 ora 11:00, la sediul Soft Aplicativ şi Servicii SA, localitatea Sibiu, str. Someșului nr. 19, etaj 1, camera 101.   

 

G.    Informaţii suplimentare privind achiziţiile pot fi obţinute la telefon +40 269 210161, fax: +40 269 211377. Persoane de contact:  Drașovean Aurica e-mail: a.drasovean@sas-sibiu.ro  sau Cismaşiu Dan e-mail: cismasiu@sas-sibiu.ro,.

 

 

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului