logo UE SAS CNDIPT

 Investeşte în oameni !

 

 

 

 

 

Clarificare 2223.01.2012 ACHIZIŢIE servicii Expert Contabil

 

ÎNTREBARE1:

 

(caiet sarcini Expert contabil)

 

Va rog sa clarificati data pentru care oferta trebuie sa ramana valabila, deoarece sunt niste prevederi contradictorii in documentatia de atribuire,respectiv:

 

Sectiunea I Fise de date a achizitiei

Cap. V Prezentarea ofertei

Subcap. 5.3 Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data depunerii ofertei

Sectiunea II Caiet de sarcini

Pct. 8 Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertei

 

RĂSPUNS 1:

Sectiunea I Fise de date a achizitiei

Cap. V Prezentarea ofertei

Subcap. 5.3 Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertei

Sectiunea II Caiet de sarcini

Pct. 8 Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data depunerii ofertei

 

 

 

 

 

Clarificare 2223.01.2012 ACHIZIŢIE servicii audit financiar

 

ÎNTREBARE1:

In vederea formularii ofertei pentru servicii de audit financiar conform anuntului nr. 97/17.01.2012 va rugam sa ne comunicati graficul estimativ al cererilor de rambursare estimate ca vor fi depuse la AMPOSDRU.

 

 

 

 

RĂSPUNS 1:

 

GRAFICUL ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA

CERERILOR DE RAMBURSARE (Versiunea 01)

Cerere de rambursare

Cheltuieli efectuate de la data

Cheltuieli efectuate până la data

Total Cheltuieli efectuate

Număr

Luna / An

Luna / An

lei

ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1

1

01/2012

04/2012

510416,03

2

05/2012

06/2012

243229,85

3

07/2012

08/2012

253013,76

4

09/2012

11/2012

241140,09

ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2

5

12/2012

01/2012

253678,69

6

02/2013

03/2013

247504,38

Cerere finală de rambursare

51997,20

TOTAL

1800980,00

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului