Investeşte în oameni !

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finalizarea  proiectului “Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă finalizarea  proiectului  “Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii” realizat şi implementat în parteneriat cu INFORMATICA S.A. Oradea.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract nr. POSDRU/82/5.1/S/46308.

Obiectivul general a fost creşterea gradului de flexibilizare a pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă prin sprijinirea şi promovarea utilizării  noilor tehnologii de informaţie şi comunicare în rândurile şomerilor şi persoanelor inactive  în scopul prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluderii sociale.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.777.830 lei, din care 2.638.938,50 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile şi 138.891,50 lei contribuţia eligibilă a beneficiarului şi partenerului. Procentul de absorbție a fondurilor nerambursabile aferente contractului de finanțare este de 100%.

Activităţile proiectului s-au implementat pe parcursul a 30 luni, în perioada iunie 2010 - noiembie 2012, în în regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest şi Vest, judeţele Sibiu, Alba, Bihor, Timiş, localităţile Sibiu, Alba-Iulia, Mediaş, Oradea şi Timişoara; s-au  derulat 54 serii de cursuri de instruire pentru utilizarea tehnologiilor informaţiei şi Internetului, cu durata de 120 de ore fiecare.

Finalizarea proiectului s-a concretizat cu instruirea unui număr de 995  şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane inactive, din care, în urma susţinerii examenului de absolvire 940 persoane au obţinut certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional care atestă competenţe profesionale pentru ocupaţia de operator introducere, validare şi prelucrare date.

Pentru realizarea acestui proces de învăţare au fost puse la dispoziţia proiectului 5 laboratoare de instruire dotate fiecare cu câte 21 calculatoare conectate în reţea la câte un server şi la Internet, câte unul în fiecare din localităţile de implementare a proietului.

Finanţarea oferită de Uniunea Europeană şi Guvernul României a permis achiziţia a 42 de calculatoare, mobilier pentru 2 săli de curs precum şi completarea bibliotecii software cu 42 licenţe suita office şi 42 licenţe antivirus; toate achizițiile au fost împărțite în mod egal între beneficiar și partener.

Echipa care s-a preocupat de implementarea proiectului a fost alcătuită din 18 persoane, specialişti cu experienţă în training IT, în dezvoltare şi aplicare de soluţii software şi management de proiecte.

Implementarea proiectului a contribuit la creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la  noutăţile aduse de tehnologiile informaţiei în procesul muncii, la crearea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, oferind oportunităţi de a conecta toate tipurile de cunoaştere, creând o viziune interdisciplinară care facilitează dezvoltarea unei lumi durabile.

Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare la activităţile educaţionale în vederea implementării Societăţii Informaţionale.

Persoana de contact: Viorica Filip, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A.

tel: 0269 210161, fax: 0269 211377