logo UE SAS CNDIPT

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Finalizarea proiectului

Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă finalizarea proiectului Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului  la  data de 31 martie 2013, realizat şi implementat în parteneriat cu VADOS SRL Sibiu.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, contract  nr. POSDRU/108/2.3/G/79823.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 1.800.980 lei iar contribuţia beneficiarului şi partenerului este de 95.000 lei.

Procentul de absorbție a fondurilor nerambursabile aferente contractului de finanțare este de 100%.

 

Obiectivul general:

Creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere. Proiectul va genera un efect pozitiv şi pe termen lung atât pentru agajaţi  cât şi pentru beneficiarii finali (companii, comunităţi locale şi societate), deoarece - Formarea profesională pe tot parcursul vieţii este indispensabilă oricărui loc de muncă. Proiectul oferă posibilitatea adaptării angajaţilor, în special a celor cu nivel scăzut de calificare, la schimbările structurale survenite pe piaţa muncii, având ca efect creşterea competitivităţii, adaptabilităţii, mobilităţii, nivelului de educaţie, încrederii în sine, contribuind astfel la prevenirea şi evitarea şomajului

 

Activităţile proiectului s-au desfăşuratt pe parcursul a 15 luni, în perioada ianuarie 2012 - martie 2013, în în regiunea de dezvoltare Centru, judeţele Sibiu şi Alba, localităţile Sibiu, Alba-Iulia şi Mediaş; s-au derulat 4 serii de cursuri de calificare pentru ocupaţia Operator introducere,validare şi prelucrare date cu durata de 720 de ore, nivel 2 de calificare şi 4 serii de cursuri de calificare pentru ocupaţia ”Agent de securitate” cu durata de 360 ore, nivel 1 de calificare.

Finalizarea proiectului s-a concretizat cu instruirea unui număr de 130 persoane angajate, din care, în urma susţinerii examenului de absolvire 129 persoane au obţinut certificate de calificare recunoscute la nivel naţional care atestă competenţe profesionale pentru ocupaţiile respective.

 

Pentru realizarea acestui proces de învăţare au fost puse la dispoziţia proiectului 4 laboratoare de instruire dotate fiecare cu câte 20 calculatoare conectate în reţea la câte un server şi la Internet, câte unul în fiecare din localităţile de implementare a proiectului.

Finanţarea oferită de Uniunea Europeană şi Guvernul României a permis achiziţia a 44 de calculatoare, mobilier pentru 2 laboratoare de curs precum şi completarea bibliotecii software cu 44 licenţe antivirus pentru laboratoarele din Sibiu şi Mediaş.

Echipa care s-a preocupat de implementarea proiectului a fost alcătuită din 14 persoane, specialişti cu experienţă în training IT, în dezvoltare şi aplicare de soluţii software şi management de proiecte.

 

Implementarea proiectului a contribuit la adaptarea angajaţilor, în special a celor cu nivel scăzut de calificare, la schimbările structurale survenite pe piaţa muncii, având ca efect creşterea competivităţii, adaptabilităţii, mobilităţii, nivelului de educaţie, încrederii în sine, contribuind astfel la prevenirea şi evitarea şomajului. Societăţile comerciale şi comunitatea locală vor beneficia de forţă de muncă pregătită să răspundă mai bine nevoilor în evoluţie  de pe piaţa forţei de muncă şi instruită să-şi perfecţioneze sistemul de formare continuă de-a lungul vieţii.

Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare la activităţile educaţionale în vederea implementării Societăţii Informaţionale.

 

Persoana de contact:

Arsin Gheorghe, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A. tel: 0269 210161, fax: 0269 211377, e_mail: arsin@sas-sibiu.ro, web:     www.sas-sibiu.ro

 

Proiect realizat în parteneriat cu  SC VADOS S.A. Sibiu  şi  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, ID-proiect: POSDRU/108/2.3/G/79823 „ Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului

  logo UE SAS CNDIPT

INVITAŢIE

 

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la

 

Conferinţa de Închidere

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

 

care va avea loc

în data de 26.03.2013, ora 14.şş, în sala de conferinţe a societăţii Soft Aplicativ şi Servicii S.A.  din strada Someşului nr. 19, Sibiu.

 

Proiectul a fost implementat de  Soft Aplicativ şi Servicii S.A.  în parteneriat cu VADOS SRL  din Sibiu.

 

Obiectivul general a fost reprezentat de  creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”.

 

Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 130 de persoane angajate de o întreprindere, membri ai asociațiilor familiale sau persoane fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent  pentru care s-au  derulat serii de cursuri de calificare/recalificare pentru ocupațiile de „Operator introducere, validare și prelucrare date” (nivel 2 de calificare, 720 ore de instruire) și „Agent de securitate” (nivel 1 de calificare, 360 ore de instruire).

 Cursurile  de calificare/recalificare au fost GRATUITE iar participanţii la cursuri au beneficiat  de  SUBVENŢII lunare.

            

Agenda conferinţei de închidere a proiectului

                     14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                           Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.)  

                    14.15-14.45 Prezentarea rezultatelor proiectului. (Manager de proiect)

                    14.45 15.00 Prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului (Reprezentant Partener VADOS SRL)             

                   15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                   15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

Va rugăm să confirmaţi participarea dvs. la eveniment până la data de 25.03.2012 la adresa de e-mail: office@sas-sibiu.ro, Tel. 0269 210161 sau  fax. 0269 211377 în care să menţionaţi numele dumneavoastră şi organizaţia pe care o reprezentaţi

                                                                                        

 Vă aşteptăm cu drag!

      

                        Dan Cismaşiu                                                                                       Gheorghe Arsin

                             Director                                                                                                 manager proiect

            Soft Aplicativ şi Servicii S.A.


  logo UE SAS CNDIPT

 

Conferinţa de închidere

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

                       operator.jpg

 

care va avea loc

în data de 26.03.2013, ora 14.şş

 

în sala de conferinţe a societăţii Soft Aplicativ şi Servicii S.A. în strada Someşului nr. 19, Sibiu.

 

Agenda conferinţei de închidere a proiectului

 

                 14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi   Servicii S.A.) 

14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

   14.45-15.00 Prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului

                                    (Reprezentant Partener VADOS SRL)             

               15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                 15.30-16.00 Bufet, discuţii

                         Dan Cismaşiu                             Gheorghe Arsin

                              Director                                    manager proiect

 


  logo UE SAS CNDIPT

INVITAŢIE

 

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la

 

Conferinţa de Închidere

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

 

care va avea loc

în data de 28.03.2013, ora 14.şş, în sala de conferinţe a societăţii CTCE Alba Iulia S.A.   str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia.

 

Proiectul a fost implementat de  Soft Aplicativ şi Servicii S.A.  în parteneriat cu VADOS SRL  din Sibiu.

 

Obiectivul general a fost reprezentat de  creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”.

 

Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 130 de persoane angajate de o întreprindere, membri ai asociațiilor familiale sau persoane fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent  pentru care se vor derula serii de cursuri de calificare/recalificare pentru ocupațiile de „Operator introducere, validare și prelucrare date” (nivel 2 de calificare, 720 ore de instruire) și „Agent de securitate” (nivel 1 de calificare, 360 ore de instruire).

 Cursurile  de calificare/recalificare au fost GRATUITE iar participanţii la cursuri au beneficiat  de  SUBVENŢII lunare.

            

Agenda conferinţei de închidere a proiectului

                      14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                           Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.) 

                    14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

                    14.45 15.00 Colaborări în cadrul proiectului (Reprezentant CTCE Alba Iulia)             

                   15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                   15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

Va rugăm să confirmaţi participarea dvs. la eveniment până la data de 27.03.2012 la adresa de e-mail: faur.mirela@gmail.com , tel: 0258 813178, 0258 811815 în care să menţionaţi numele dumneavoastră şi organizaţia pe care o reprezentaţi

                                                                          

 Vă aşteptăm cu drag!

      

                        Dan Cismaşiu                                                                                       Gheorghe Arsin

                             Director                                                                                                 manager proiect

            Soft Aplicativ şi Servicii S.A.


  logo UE SAS CNDIPT

 

Conferinţa de închidere

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

                       operator.jpg

 

care va avea loc

în data de 28.03.2013, ora 14.şş

 

în sala de conferinţe a societăţii C.T.C.E. Alba Iulia. în strada Mihai Viteazu nr 4

 

Agenda conferinţei de închidere a proiectului

 

               14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                    Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.) 

               14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

               14.45-15.00 Prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului

                                    (Reprezentant CTCE Alba Iulia)             

               15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

               15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

                         Dan Cismaşiu                             Gheorghe Arsin

                              Director                                    manager proiect