Informații preluate de pe site  www.ecdl.ro                        

 

Centrul SOFT APLICATIV ȘI SERVICII SA este Centru de Testare Acreditat ECDL

 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.

Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de țări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

 

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

 

 

 

Avantaje ECDL

 

  • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun, îmbunătățeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

  • ECDL deschide noi oportunități pentru a obține o bursă în străinătate.
  • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universități precum: SNSPA București, ASE București – CDIMM, Universitatea Politehnică București, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București - Departamentul de Învățământ la Distanț㠖 CREDIS.

  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național.

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

 

  • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
  •  

Profilul ECDL

 

Profilul ECDL al candidatului începe se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL și nu expiră.

Profilul ECDL poate fi dezvoltat pe întreg parcursul vieții.

 

 

 

 

 

 

  Module Noul ECDL

Noul ECDL a fost introdus în România începând cu 01 septembrie 2013: flexibil, actual și pentru întreaga viață.
Înscrierea în programul ECDL se face prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL de la oricare dintre centrele de testare ECDL. 
Seriile de înscriere generale unice ECDL nu au o perioadă de valabilitate stabilită. 
Candidații se pot certifica oricând doresc pe modulele care le satisfac cel mai bine cerințele individuale.

Noi module ECDL
ECDL_2016_16_Brosura_210x225mm_SchemeCertificare_Module_S1-01.jpg

 

Informații detaliate despre Modulul ECDL 3D Printing se pot solicita direct la e-mail office@ecdl.ro.

 

 

 

 

Certificări ECDL

Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) - ECDL este cel mai răspândit standard internațional de certificare a abilităților de utilizare a computerului. Începând cu data de 01 septembrie 2013, în România sunt disponibile  următoarele certificări ECDL:

Certificari_ECDL_p.jpg

Înscrierea în programul ECDL se face prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL de la oricare dintre centrele de testare ECDL. În România, examenele se pot susține în limba română, în limba engleză și în limba maghiară. Limba în care un candidat dorește să susțină un examen trebuie menționată reprezentantului Centrului de Testare la înscrierea la examen.
Informații detaliate despre Modulul ECDL 3D Printing se pot solicita direct la e-mail office@ecdl.ro.

·                     ECDL START

Înscrierea pentru obținerea Permisului ECDL START se realizează prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL.
 
ECDL START este o certificare a competențelor digitale care se constituie din 4 module fixe separate ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie:

 

Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Word 2007/2010/2013/2016; Windows 7/8/10

Simulări disponibile: online
 

 Instrumente online

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Word 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online
 

 Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Excel 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Excel 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 

 
ECDL_START.jpg

 Aceste arii de cunoștințe și competențe individuale formează împreună setul de competențe și cunoștințe determinante pentru toată lumea, motiv pentru care sunt considerate esențiale.
Pe lângă faptul că se constituie ca domenii cheie de certificare de sine stătătoare, aceste patru module conțin concepte și competențe importante care pot sta la baza competențelor din mai multe domenii de activitate specializate.

Permisul ECDL START se obține în urma promovării celor 4 module Start.

·                     ECDL standard

Înscrierea pentru obținerea Permisului ECDL STANDARD se realizează prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL.

ECDL STANDARD este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele 4 module ECDL Start plus 3 module ECDL Intermediar adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.

Cele 4 module ECDL Start obligatorii sunt:

Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Word 2007/2010/2013/2016; Windows 7/8/10

Simulări disponibile: online

 

Instrumente online

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Word 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Excel 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Excel 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 Baze de date

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Access 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Access 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 Web Editing

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatireKompoZer

Simulări disponibile: online

 Image Editing

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatireGIMP

Simulări disponibile: online

 IT Security

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Aplicatii pentru pregatireMS Word, MS Excel, MS PowerPoint 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 2D CAD

Testare: manuală

Aplicații pentru testare: AutoCAD; AutoCAD LT; Solid Edge

Aplicatii pentru pregatireAutoCAD; AutoCAD LT; Solid Edge

Simulări disponibile: manual 

 
Module_ECDL_Intermediar.jpg

·                      Permisul ECDL STANDARD se obține după promovarea celor 4 module Start obligatorii și a 3 module Intermediar la alegere.
ECDL avansat

Înscrierea pentru obținerea Permisului ECDL AVANSAT se realizează prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL.

ECDL AVANSAT
 oferă cunostințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice.

Editare de text Avansat                                                

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatireMS Word 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar Avansat

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatireMS Excel 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Baze de date Avansat

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatireMS Access 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Prezentări Avansat

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatireMS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

 
ECDL_AVANSAT.jpg

       

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obține prin promovarea oricăror 3 module ECDL Avansat și obținerea Permiselor ECDL Avansat aferente.
Permisul ECDL EXPERT se emite gratuit de către ECDL ROMANIA.

 

 

 

 

·                     ECDL profil

 

ECDL_2016_08_Poster_ProfilECDL_32x43cm_v01-01.jpg


ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale.
În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.
Fiecare candidat își poate crea și dezvolta propriul Profil ECDL personalizat.
Permisul ECDL PROFIL se poate obține în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcție de profilul de certificare necesar candidatului.


ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile.
Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii
Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de textCalcul tabelarBaze de date,
 Prezentări.


ECDL PROFIL START BAC și  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Permisul 
ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:
Utilizarea computeruluiInstrumente onlineEditare de textCalcul tabelar.

Permisul 
ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:             
Utilizarea computeruluiInstrumente onlineEditare de textCalcul tabelar, Baze de datePrezentări.Înscrierea pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL se realizează prin achiziționarea unei serii de înscriere generală unică ECDL.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

 

Alegeți certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 

 

 

Contact

 

                   Liana Cismasiu

              phone +40 269 210161
           liana.cismasiu@sas-sibiu.ro