logo UE SAS CNDIPT

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Uniunea  Europeană finanţează din

Fondul Social European prin programul 

“Bani pentru formare profesională” cursuri de calificare pentru angajaţi

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă lansarea proiectului “Calificarea în IT, noi perspective pentru angajaţicare se va derula în perioada 01.09.2010-31.08.2011 la sediul societăţii.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 447.899 lei.

Obiectivul general îl constituie sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a angajaţilor, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere şi a utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în toate sferele de activitate economică.

Obiective specifice:

  Furnizarea de programe de formare profesională pentru nivelul 2 de calificare, pentru funcţia de operator introducere, prelucrare şi validare date Cod COR 411301

 Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale prin instruire în folosirea calculatoarelor în conformitate cu stadardele recomandate la nivelul Uniunii Europene, în vederea creşterii calităţii şi productivităţii muncii

  Creşterea gradului de calificare al angajaţilor având ca rezultat obţinerea de certificate de calificare recunoscute la nivel naţional

 Creşterea gradului de accesibilitate a forţei de muncă la produsele TIC, pentru a fi mai adaptabilă la schimbările structurale determinate de implementarea societăţii informaţionale, având în vedere nevoile angajatorilor, competenţele de bază ale personalului, cerinţele crescânde pe piaţa muncii, oportunităţile de angajare şi promovare

Dezvoltarea abilităţilor de participare la procese de învăţare continuă, informare şi documentare, utilizând facilităţile oferite de Internet

Activitatea de instruire pentru cei 36 angajaţi ai societăţii se va derula pe parcursul a 9 luni, cu scoatere parţială din producţie pe perioada cursului. Proiectul se adresează tuturor angajaţilor, indiferent de etnie, sex, condiţie socială sau economică;

Persoana de contact:

Arsin Gheorghe, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A. tel: 0269 210161, fax: 0269 211377, e_mail: arsin@sas-sibiu.ro, web:     www.sas-sibiu.ro

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”,  ID-proiect: POSDRU/76/2.3/A/45191, Calificarea în IT, noi perspective pentru angajaţi „