Investeşte în oameni !

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Uniunea  Europeană finanţează din Fondul Social European instruire în domeniul IT pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă lansarea proiectului “Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieţei munciiîncepând cu data de 1 iunie 2010, în parteneriat cu INFORMATICA S.A. Oradea.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, contract nr. POSDRU/82/5.1/S/46308.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 2.638.938 lei.

Activităţile proiectului se vor derula pe o perioadă de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, în regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest şi Vest, judeţele Sibiu, Alba, Bihor, Timiş.

Obiectivul general îl constituie creşterea gradului de flexibilizare a pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă prin sprijinirea şi promovarea utilizării  noilor tehnologii de informaţie şi comunicare în rândurile persoanelor inactive în scopul prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluderii sociale.

Obiective specifice:

 • Furnizarea de programe de formare profesională, finalizate cu obţinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel naţional  care atestă dobândirea de competenţe profesionale pentru ocupaţia de operator introducere, prelucrare şi validare date

 • Creare de egalitate de şanse la oportunităţi de angajare, creşterea competitivităţii, mobilităţii, nivelului de educaţie, încrederii în sine

   Instruire în tehnici de căutare a unui loc de muncă

 • Creşterea gradului de accesibilitate a forţei de muncă inactive la produsele TIC, prin dobîndirea de aptitudini, cunoştinţe şi atitudini necesare societăţii bazată pe cunoaştere

 • Dezvoltarea abilităţilor de participare la procese de învăţare continuă, utilizând facilităţile oferite de Internet

  Se vor derula serii de cursuri de formare profesională cu durata de 120 ore de instruire în municipiile Sibiu, Mediaş, Alba Iulia, Oradea, Timişoara pentru 800 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Accesul este gratuit, egal şi nediscriminatoriu, participanţii fiind recrutaţi conform principiului “primul venit, primul servit”.

Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare la activităţile educaţionale în vederea implementării Societăţii Informaţionale.

 

Persoana de contact:

 

Viorica Filip, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A. tel: 0269 210161, fax: 0269 211377, e_mail: filip@sas-sibiu.ro, web:     www.sas-sibiu.ro