logo UE SAS CNDIPT

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 03.01.2012

Uniunea  Europeană finanţează din

Fondul Social European

cursuri de calificare/recalificare pentru angajaţi

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă lansarea proiectului „Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului  începând cu data de 03 ianuarie 2012, în parteneriat cu VADOS SRL Sibiu.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”, contract  nr. POSDRU/108/2.3/G/79823.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 1.800.980 lei.

Activităţile proiectului se vor derula pe o perioadă de 15 de luni, cu finalizare la 31 martie 2013, în regiunea de dezvoltare Centru, judeţele Sibiu şi Alba.

Obiectivul general:

Creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Proiectul va genera un efect pozitiv şi pe termen lung atât pentru agajaţi  cât şi pentru beneficiarii finali (companii, comunităţi locale şi societate), deoarece formarea profesională pe tot parcursul vieţii este indispensabilă oricărui loc de muncă.

Proiectul oferă posibilitatea adaptării angajaţilor la schimbările structurale survenite pe piaţa muncii, având ca efect creşterea competitivităţii, adaptabilităţii, mobilităţii, nivelului de educaţie, încrederii în sine, contribuind astfel la prevenirea şi evitarea şomajului.

Obiective specifice:

  Creşterea gradului de calificare al angajaţilor, în special a celor necalificați, cu un nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piața muncii, având ca rezultat obţinerea de certificate de calificare recunoscute la nivel naţional;

  Creşterea gradului de accesibilitate la TIC a forţei de muncă pentru a fi mai adaptabilă la schimbările structurale determinate de implementarea societăţii informaţionale, având în vedere nevoile angajatorilor, competenţele de bază ale personalului, cerinţele posturilor acestora, oportunităţile de angajare sau promovare şi cerinţele de pe piaţa muncii;

  Dezvoltarea de abilităţi de tipul “a învăţa să înveţi” utilizând Internetul, care permite însuşirea deprinderilor pentru învăţare continuă, comunicare la distanţă, informare şi documentare în toate domeniile de activitate.

Pentru 120 de persoane angajate de o întreprindere, membri ai asociațiilor familiale sau persoane fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent se vor derula serii de cursuri de calificare/recalificare pentru ocupațiile de „Operator introducere, validare și prelucrare date” (nivel 2 de calificare, 720 ore de instruire) în municipiile Sibiu, Mediaş și Alba Iulia și „Agent de pază şi ordine” (nivel 1 de calificare, 360 ore de instruire) în municipiul Sibiu.

Se vor acorda subvenții lunare participanților la programele de formare profesională continuă. Accesul este gratuit, egal şi nediscriminatoriu, participanţii fiind recrutaţi conform principiului “primul venit, primul servit”.

Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman și creșterea competitivității economice prin activități destinate calificării sau recalificării angajaților.

 

Persoana de contact:

Arsin Gheorghe, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A. tel: 0269 210161, fax: 0269 211377, e_mail: arsin@sas-sibiu.ro, web:     www.sas-sibiu.ro

 

 

  logo UE SAS CNDIPT

INVITAŢIE

 

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la

 

Conferinţa de lansare

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

 

care va avea loc

în data de 16.02.2012, ora 14.şş, în sala de conferinţe a societăţii Soft Aplicativ şi Servicii S.A.  din strada Someşului nr. 19, Sibiu.

 

Proiectul este implementat de  Soft Aplicativ şi Servicii S.A.  în parteneriat cu VADOS SRL  din Sibiu.

 

Obiectivul general îl reprezintă creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”.

 

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 120 de persoane angajate de o întreprindere, membri ai asociațiilor familiale sau persoane fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent  pentru care se vor derula serii de cursuri de calificare/recalificare pentru ocupațiile de „Operator introducere, validare și prelucrare date” (nivel 2 de calificare, 720 ore de instruire) și „Agent de securitate” (nivel 1 de calificare, 360 ore de instruire).

 Cursurile  de calificare/recalificare sunt GRATUITE iar participanţii la cursuri vor beneficia de  SUBVENŢII lunare.

            

Agenda conferinţei de lansare a proiectului

                     14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                           Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.)  

                    14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

                    14.45 15.00 Prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului (Reprezentant Partener VADOS SRL)             

                   15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                   15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

Va rugăm să confirmaţi participarea dvs. la eveniment până la data de 15.02.2012 la adresa de e-mail: office@sas-sibiu.ro, Tel. 0269 210161 sau  fax. 0269 211377 în care să menţionaţi numele dumneavoastră şi organizaţia pe care o reprezentaţi

                                                                                        

 Vă aşteptăm cu drag!

      

                        Dan Cismaşiu                                                                                       Gheorghe Arsin

                             Director                                                                                                 manager proiect

            Soft Aplicativ şi Servicii S.A.

 logo UE SAS CNDIPT

 

Conferinţa de lansare

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

  vados afis2.jpgoperator.jpg

 

care va avea loc

în data de 16.02.2012, ora 14.şş

 

în sala de conferinţe a societăţii Soft Aplicativ şi Servicii S.A. în strada Someşului nr. 19, Sibiu.

 

Agenda conferinţei de lansare a proiectului

 

               14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                    Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.) 

               14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

               14.45-15.00 Prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului

                                    (Reprezentant Partener VADOS SRL)             

               15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

               15.30-16.00 Bufet, discuţii                     

 

 

 

 

logo UE SAS CNDIPT

INVITAŢIE

 

Avem onoarea de a vă invita să participaţi la

 

Conferinţa de lansare

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

 

care va avea loc

în data de 20.02.2012, ora 14.şş, în sala de conferinţe a societăţii CTCE Alba Iulia S.A.   str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia.

 

Obiectivul general îl reprezintă creşterea competitivităţii capitalului uman ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii de ocupare şi adaptare a angajaţilor, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare, prin sprijinirea şi promovarea creşterii nivelului de educaţie şi formare profesională a acestora, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!,  Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la formarea profesională continuă (FPC)”.

 

Grupul ţintă al proiectului  pentru municipiul Alba Iulia este alcătuit din 30 de persoane angajate de o întreprindere, membri ai asociațiilor familiale sau persoane fizice autorizate să desfășoare o activitate economică în mod independent  pentru care se vor derula 2 serii de cursuri de calificare/recalificare pentru ocupațiile de „Operator introducere, validare și prelucrare date” (nivel 2 de calificare, 720 ore de instruire)..

 Cursurile  de calificare/recalificare sunt GRATUITE iar participanţii la cursuri vor beneficia de  SUBVENŢII lunare.

            

Agenda conferinţei de lansare a proiectului

                     14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                           Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.) 

                    14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

                    14.45 15.00 Colaborări în cadrul proiectului (Reprezentant CTCE Alba Iulia)             

                   15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                   15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

  Va rugăm confirmaţi participarea dvs. la eveniment până la data de 17.02.2012 la adresa de e-mail:faur.mirela@gmail.com, tel: 0258 813178, 0258 811815 în care menţionaţi numele dumneavoastră şi organizaţia pe care o reprezentaţi

                                                                                        

 Vă aşteptăm cu drag!

      

                        Dan Cismaşiu                                                                                       Gheorghe Arsin

                             Director                                                                                                 manager proiect

            Soft Aplicativ şi Servicii S.A.

 

 

logo UE SAS CNDIPT

 

Conferinţa de lansare

 

a proiectului  de grant POSDRU/108/2.3/G/79823,

cu titlul

„Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”,

operator.jpg

 

care va avea loc

în data de 20.02.2012, ora 14.şş

 

în sala de conferinţe a societăţii C.T.C.E. Alba Iulia. în strada Mihai Viteazu nr 4

 

 

Agenda conferinţei de lansare a proiectului

 

                     14.00-14.15 Înregistrarea participanţilor 

                                           Deschiderea conferinţei. (Director Soft Aplicativ şi Servicii S.A.) 

                    14.15-14.45 Prezentarea proiectului. (Manager de proiect)

                    14.45 15.00 Colaborări în cadrul proiectului (Reprezentant CTCE Alba Iulia)             

                   15.00-15.30 Întrebări şi răspunsuri. Detalii legate de implementarea proiectului.

                   15.30-16.00 Bufet, discuţii

 

 

Dan Cismaşiu                                                        Gheorghe Arsin

Director                                                                    manager proiec

 

 

 

 

 

 

 

 

logo UE SAS CNDIPT

DERULARE PROIECT

 

De la demararea proiectului ne-am preocupat să realizăm activităţile prevăzute conform graficului.

 

Am pregătit si asigurat funcţionalitatea bazei materiale ( cele 3 laboratoare unde se desfăşoară cursurile de pregătire şi calcuatoarele membrilor echipei proiectului).

Am pregătit şi realizat  ”Conferinţele de lansare” de la Sibiu şi Alba Iulia din datele 16.02.2012 şi 20.02.2012.

În perioada 03.01.2012-31.03.2012 au fost realizate procedurile de achiziții pentru produsele și serviciile necesare implementării proiectului, prevăzute în cererea de finanțare și în bugetul proiectului, cu respectarea calendarului prevăzut în ”Lista achizițiilor publice planificate în anul curent 1 de implementare a proiectului”. Procedurile de achiziție au avut ca obiect  produsele și serviciile prevăzute în cererea de finanţare. Procedurile de achiziţie s-au realizat în conformitate cu  Instrucțiunea AMPOSDRU nr.26/ 31.08.2010 – Anexa 1  prin aplicarea procedurilor de achiziţie prevăzute în instrucţiune, diferenţiat, funcţie de valoarea şi importanţa produselor şi/sau serviciilor.

 

Am adaptat şi editat suportul de curs pentru cursul de calificare  ”Operator introducere, validare şi prelucrare date”, în format electronic, l-am multiplicat în 70 exemplare şi am distribuit 69 de exemplare, câte un exemplar  fiecărui cursant intrat în proiect.

Coperta suporturilor de curs a fost elaborată în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, cu respectarea dispunerii logo-urilor Uniunii Europene, AMPOSDRU, Fondului Social European, Instrumentelor Structurale în România.

S-au achiziţionat 70 exemplare pentru cursul ”Agent de pază şi ordine” şi s-au distribuit 70 exemplare, câte un exemplar fiecărui cursant.

 

Pentru asigurarea vizibilităţii şi transparenţei proiectului am realizat:

- materiale pentru vizibilitatea proiectului în locurile de desfăşurare a cursurilor – Sibiu, Mediaş şi Alba Iulia.

- anunţuri publicitare în mass-media

- conferinţe de lansare a proiectului în Sibiu şi Alba Iulia

- comunicat de presă pe site-ul web ale beneficiarului.

Toate materialele pentru promovarea şi publicitatea aferente proiectului: afişe vizibile la locul de implementare a proiectului, autocolante publicitare pentru echipamente, anunţuri în presă, logo-uri prezente pe materialele realizate în cadrul proiectului şi cele distribuite cu ocazia conferinţelor de presă la lansare, sunt însoţite de elementele identităţii vizuale (componentele semnătură, poziţionare, dimensiuni, zona de siguranţă şi spaţiere, simboluri şi denumiri, paleta de culori standard) prezentate în Manualul de Identitate Vizuală.

Activitatea de implementare a cursurilor a demarat la începutul lunii martie 2012 cu:

1. Recrutare 37 cursanţi pentru cursul de calificare ”Operator introducere, validare şi prelucrare date” din care:

 - 19 pentru Seria 1 Sibiu

       - 18 pentru Seria 2 Alba Iulia

       

2.  Recrutare 18  cursanţi pentru cursul de calificare ”Agent de pază şi ordine” de către patener 1 VADOS SRL, din care

    - 18 pentru Seria 1 Sibiu

3.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Operator introducere, validare şi prelucrare date” pentru seriile  1 Sibiu, 2 Alba Iulia din data de 01.03.2012:

        - distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

        - distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

        - prezentare modul ”Egalitate de şanse”

        - prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

        - instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

        - continuare cursuri practică, teste şi proiecte conform planificării

        - susţinere examen final (test final şi susţinere proiecte)

        - 34 persoane ( 17 Sibiu şi 17 Alba )  au obţinut certificate de calificare.

4.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Agent de pază şi ordine” pentru seria  1 Sibiu de către patener 1 VADOS SRL din data de 01.03.2012:

        - distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

        - distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

        - prezentare modul ”Egalitate de şanse”

        - prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

        - instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

        - susţinere cursuri şi practică conform planificării.

        - susţinere examen final

        - 17 persoane au obţinut certificate de calificare.

5.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Agent de pază şi ordine” pentru seria  2 Sibiu de către patener 1 VADOS SRL din data de 01.06.2012:

- recrutare 16 cursanţi       

- distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

- distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

- prezentare modul ”Egalitate de şanse”

- prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

- instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

- susţinere cursuri şi practică conform planificării.

- susţinere examen final

- 13 persoane au obţinut certificate de calificare.

6.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Operator introducere, validare şi prelucrare date” pentru seriile  3 Mediaş, 4 Alba Iulia din data de 03.09.2012:

        - distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

        - distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

        - prezentare modul ”Egalitate de şanse”

        - prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

        - instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

        - continuare cursuri practică, teste şi proiecte conform planificării

7.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Agent de pază şi ordine” pentru seria  3 Sibiu de către patener 1 VADOS SRL din data de 03.09.2012:

- recrutare 19 cursanţi       

- distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

- distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

- prezentare modul ”Egalitate de şanse”

- prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

- instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

- susţinere cursuri şi practică conform planificării.

- susţinere examen final

- 18 persoane au obţinut certificate de calificare.

8.  Începere și continuare implementare cursuri de calificare ”Agent de pază şi ordine” pentru seria  4 Sibiu de către patener 1 VADOS SRL din data de 03.12.2012:

- recrutare 17 cursanţi       

- distribuire ”Ghidul eco-cetăţeanului” pentru fiecare cursant

- distribuire suport de curs pentru fiecare cursant

- prezentare modul ”Egalitate de şanse”

- prezentare modul ”Dezvoltare durabilă”

- instruire colectivă pe probleme de ”Securitate şi Sănătate în Muncă” specifică ocupaţiei

- susţinere cursuri şi practică conform planificării.

 

Am finalizat şi depus la CNDIPT 5 cereri de rambursare, raportele tehnico-financiare  corespunzătoare şi anexele care le însoţesc, conform planificării.

 

Managementul şi monitorizarea proiectului s-a desfăşurat permanent pe toată durata de implementare a proiectului.

 

Toate activităţile proiectului sunt în grafic şi se desfăşoară conform contractului de finanţare.