Text Box: Cursuri IT Text Box: SOFT APLICATIV ȘI SERVICII SA
Centrul de formare profesională


Text Box:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societății Soft Aplicativ și Servicii SA constă în realizarea proiectelor informatice și a proiectelor de formare profesională a adulților. Implementează proiecte de formare profesională a adulților, având un compartiment specializat pentru această activitate

Este furnizor de programe de formare profesională autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată, și înregistrați în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților

Este Centru de testare acreditat ECDL oferind astfel celor interesați posibilitatea de obține Permisul European de Conducere a Calculatorului. A implementat diverse programe de formare profesională (inițiere, calificare, specializare, perfecționare) în domeniul IT .

Societatea are o experiență de peste 8 ani în gestionarea de bugete și implementarea de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, finalizând cu succes 3 proiecte cu finantare PHARE si 5 proiecte cu finanțare POSDRU. Un proiect PHARE și doua POSDRU au fost declarate proiecte de succes Din acest motiv solicitantul a fost invitat să participe cu stand de prezentare la Conferința Național㠓POSDRU-PRINCIPALUL FURNIZOR DE FORMARE, OCUPARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 2012” din data de 11 aprilie2012, ocazie cu care a primit diploma care atest㠓Rezultate deosebite obținute în implementarea proiectelor“.

 

 

 

RESURSE

Dispune de:

 - resurse umane:  manageri de proiecte, lectori (experți instructori,  instructori ),  instructori  asistenți, contabil, expert contabil, personal administrativ, angajați ai societății, cu experiență în managementul proiectelor, contabilitate, training.

 - resurse materiale (spații de instruire în proprietate la sediile din Sibiu și Mediaș, precum și de o dotare constituită din 3 laboratoare, două la Sibiu și unul la Mediaș, fiecare cu câte 21 de calculatoare legate în rețea, conectate la Internet și cu tablă electronică interactivă tip Smartboard.

- resurse financiare pentru implementarea proiectelor. Societatea are resurse financiare proprii precum și surse atrase prin credite bancare.

 

 

 

EXPERIENȚĂ

- experiență în managementul de proiect probată de finalizarea tuturor proiectelor in parametri stabiliți la contractare (indicatori, termene de execuție, parametri financiari,etc).

- experiență in gestiunea bugetelor, probată de execuția bugetară optimă și de procentul de îndeplinire a cheltuielilor de peste 98% în cazul tuturor proiectelor derulate până acum.

Experiența privind implementarea unor proiecte relevante:

Proiect strategic: POSDRU/83/5.2/S/54912 „Antreprenor Rural European - Dezvoltarea resurselor umane în zonele rurale prin formarea competențelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC și comunicare în limba engleză”. Valoare proiect 1151191 lei (274.093 €).

Proiect strategic POSDRU/82/5.1/S/46308 „Soluția la șomaj și sărăcie: competențe IT pentru adaptare la flexibilitatea pieței muncii”. Valoare totala proiect: 2777830 lei (661.388 €).

Proiect de grant POSDRU/108/2.3/G/79823 „Calificarea și recalificarea angajaților, cheia pentru evitarea șomajului”.Valoare totala proiect: 1895980 lei (451.424 €).

SPAȚII DE INSTRUIRE

 

Cele 3 săli de curs (2  la Sibiu și una la Mediaș) sunt recent renovate și au toate dotările necesare pentru cursuri de formare profesională.

 

·        20 posturi de lucru pentru cursanți

Fiecare post de lucru este dotat cu un computer

HP ELITE 8200 SFF PC Core i5-2400 3.10GHz

2GB Ram 500GB HDD DVD+/-RW WIN 7 Pro

Licentă  Microsoft Office 2010

Conexiune internet

 

·        1 post de lucru pentru trainer

HP ELITE 8200 SFF PC Core i5-2400 3.10GHz

2GB Ram 500GB HDD DVD+/-RW WIN 7 Pro

Licentă  Microsoft Office 2010

Conexiune internet

 

·        Tabla magnetica de scris cu marker

·        Tabla electronica SMARTBOARD conectata la computerul trainerului

·        Camera video de supraveghere FOSCAM

·         

 

SEDIUL CENTRAL     SIBIU                                                                                                                    SALA DE CURS 1     SIBIU

    

SALA DE CURS 2     SIBIU                                                                                                                 SALA DE CURS      MEDIAȘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri

ANC

(Agenția Națională a Calificărilor)

cu diplome aprobate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formare operatori calculator

 

Inițiere

Participanți

Cursul este destinat începătorilor de orice vârstă care doresc să învețe să utilizeze calculatorul

 

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 6 săptămâni (120 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

 

Modulele de curs:

Modulul_1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informației

Modulul_2 Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

Modulul_3 Procesare de text-Microsoft Word

Modulul_4 Calcul tabelar – Microsoft Excel

Modulul_5 Prezentări - Microsoft PowerPoint

Modulul_6 Baze de date - Microsoft Access

Modulul_7 Internet și poștă electronică

 

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

 

Formare Operator introducere, validare si prelucrare date

 

Calificare

Participanți

Cursul este destinat persoanelor care doresc obținerea calificării în meseria de Operator introducere, validare si prelucrare date.

 

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 720 ore, din care 222 ore pregătire teoretică, 410 ore activitate practică, 48 ore pentru microproiecte, 34 ore examinări pe parcurs, 6 ore examinare finală.

În funcție de solicitări, cursul se poate desfășura pe parcursul a 36 de săptămâni în regim de 4 ore pe zi, a 24 de săptămâni în regim de 6 ore pe zi sau a 18 săptămâni în regim de 8 ore pe zi.

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

 

Modulele de curs:

Modulul_1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informației

Modulul_2 Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

Modulul_3A Procesare de text-Microsoft Word – nivel A

Modulul_3B Procesare de text-Microsoft Word – nivel B

Modulul_4A Calcul tabelar – Microsoft Excel – nivel A

Modulul_4B Calcul tabelar – Microsoft Excel – nivel B

Modulul_5 Prezentări - Microsoft PowerPoint

Modulul_6A Baze de date - Microsoft Access – nivel A

Modulul_6B Baze de date - Microsoft Access – nivel B

Modulul_7 Internet și poștă electronică

 

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de calificare  aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.


 

 

 

Competențe Informatice

Inițiere

Participanți

Cursul este destinat începătorilor de orice vârstă care doresc să învețe să utilizeze calculatorul

.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 6 săptămâni (120 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

 

Modulele de curs:

 

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

 

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

 

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale privind procesarea unui text

 

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre calculul tabelar

 

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale de organizare și utilizare a bazelor de date

 

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

 

M7 – Informație și comunicare (Internet Explorer și Microsoft Outlook)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale privind organizarea și schimbul informațiilor într-o rețea de calculatoare (Internet)

 

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

 

Competențe Informatice

Nivel avansat

Participanți

Cursul este destinat persoanelor care au dobândit anterior cunoștintele aferente nivelului inițiere și care doresc să acumuleze un nivel superior de cunoștințe.

 

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 6 săptămâni (112 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

 

Modulele de curs:

 

M8 – Procesare de texte la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea unei aplicații de procesare de texte la un nivel avansat

Module precedente (sau cunoștințe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M3 Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

 

M9 – Calcul tabelar la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 40 ore (16 ore teorie + 24 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea funcțiilor într-un program de calcul tabelar la un nivel avansat
Utilizarea instrumentelor avansate de analiză și sinteză într-un program de calcul tabelar

Module precedente (sau cunoștințe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M4 Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

 

M10 – Baze de date la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea bazelor de date la nivel avansat

Module precedente (sau cunoștințe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M5 Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

 

M11 – Prezentări la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (4 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Realizarea prezentărilor la un nivel avansat

Module precedente (sau cunoștințe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M6 Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

 

M12 – Pagini web: limbajul HTML

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: noțiuni fundamentale de construire a site-urilor Web
utilizarea unei aplicații de realizare a paginilor Web

Module precedente (sau cunoștințe) obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M7 Informație și comunicare (Internet Explorer și Microsoft Outlook)

 

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

 


Competențe Informatice 

Procesare de texte - inițiere

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să învețe să-l utilizeze pentru redactarea de documente.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 3 săptămâni (60 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale privind procesarea unui text

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

 

 

Competențe Informatice

Procesare de texte - avansat

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să învețe să-l utilizeze pentru tehnoredactare computerizată.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 4 săptămâni (80 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M3 – Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)

Durata (în ore de pregătire): 32 ore (14 ore teorie + 18 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale privind procesarea unui text

M8 – Procesare de texte la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea unei aplicații de procesare de texte la un nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

Observație

Există și posibilitatea contractării individuale a modulului M8 – Procesare de texte la nivel avansat  pentru participanții care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M3 Procesare de texte – nivel de bază (Microsoft Word)


 Competențe Informatice

Calcul tabelar - inițiere

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și facilitățile oferite pentru elaborarea documentelor prin utilizarea foilor de calcul tabelar.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 3 săptămâni (48 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre calculul tabelar

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

Competențe Informatice

Calcul tabelar - avansat

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și facilitățile oferite pentru elaborarea documentelor prin utilizarea instrumentelor avansate de analiză și sinteză din programul de calcul tabelar.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 4 săptămâni (88 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M4 – Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre calculul tabelar

M9 – Calcul tabelar la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 40 ore (16 ore teorie + 24 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea funcțiilor într-un program de calcul tabelar la un nivel avansat
Utilizarea instrumentelor avansate de analiză și sinteză într-un program de calcul tabelar

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

Observație

Există și posibilitatea contractării individuale a modulului M9 – Calcul tabelar la nivel avansat pentru participanții care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M4 Calcul tabelar – nivel de bază (Microsoft Excel)

 

 Competențe Informatice

Baze de date - inițiere

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să învețe să utilizeze instrumentele furnizate de aplicația de baze de date.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 2 săptămâni (44 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale de organizare și utilizare a bazelor de date

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării. 

Competențe Informatice

Baze de date - avansat

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să se perfecționeze în utilizarea tabelelor, interogărilor, formularelor și rapoartelor aplicației de baze de date pentru prelucrarea informațiilor.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 3 săptămâni (64 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M5 – Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)

Durata (în ore de pregătire): 16 ore (8 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale de organizare și utilizare a bazelor de date

M10 – Baze de date la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Utilizarea bazelor de date la nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

Observație

Există și posibilitatea contractării individuale a modulului M10 – Baze de date la nivel avansatpentru participanții care au parcurs anterior urmatoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M5 Baze de date Access – nivel de bază (Microsoft Access)


 

Competențe Informatice

Prezentări - inițiere

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să învețe să utilizeze facilitățile de bază pentru crearea prezentărilor.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 2 săptămâni (40 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

Competențe Informatice

Prezentări - avansat

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să se perfecționeze în crearea unor prezentări complexe.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 3 săptămâni (52 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M6 – Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (6 ore teorie + 6 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale pentru realizarea de prezentări cu PowerPoint

M11 – Prezentări la nivel avansat

Durata (în ore de pregătire): 12 ore (4 ore teorie + 8 ore practică)

Obiective generale: Realizarea prezentărilor la un nivel avansat

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării

 

Observație

Există și posibilitatea contractării individuale a modulului M11 – Prezentări la nivel avansat pentru participanții care au parcurs anterior următoarele

Module precedente obligatorii:
M1 Introducere în tehnologia informației (IT)
M2 Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows
M6 Prezentări – nivel de bază (Microsoft PowerPoint)


 

 

Competențe Informatice

Internet și comunicare

Participanți

Cursul este destinat persoanelor de orice vârstă care doresc să cunoască funcțiile de bază ale calculatorului și să învețe noțiunile de bază despre Internet, modul de utilizare a unei aplicații de navigare pe Internet, conceptele de bază și modul de utilizare a unei aplicații de poștă electronică.

Prezentarea cursului

Cursul se desfășoară pe durata a 2 săptămâni (48 ore).

Modul de predare este interactiv - cu expuneri teoretice și exerciții practice detaliate.

Modulele de curs:

M1 – Introducere în tehnologia informației (IT)

Durata (în ore de pregătire): 8 ore (6 teorie + 2 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale despre IT

M2 – Utilizarea sistemelor de operare – sistemul de operare Windows

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe de bază pentru utilizarea sistemului de operare Windows

M7 – Informație și comunicare (Internet Explorer și Microsoft Outlook)

Durata (în ore de pregătire): 20 ore (8 ore teorie + 12 ore practică)

Obiective generale: Dobândirea de cunoștințe generale privind organizarea și schimbul informațiilor în Internet
Dobândirea de abilități privind utilizarea poștei electronice și cunoașterea regulilor de lucru și de securitate în utilizarea acesteia.

Evaluarea nivelului de cunoștințe:

Cursul se finalizează prin susținerea unui examen. Cei care promovează obțin Certificatul de absolvire aprobat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și Cercetării.

   

 

         Contact             SIBIU                                                  MEDIAȘ

 

            ____Dan Cismasiu____                                ____Marius Ivan____

              S A S Sibiu-Romania                                   S A S Sibiu-Romania
              phone +40 269 210161                               phone +40 369 455556
              fax      +40 269 211377                                fax      +40 369 455556
              mobil  +40 722 676648                                mobil  +40 771 794897
               ____________________                            ____________________
            
dan.cismasiu@sas-sibiu.ro                            marius.ivan@gmail.com  
                   
www.sas-sibiu.ro                                         www.sas-sibiu.ro