SAS                                                                                           Soft Aplicativ şi Servicii S.A.Sibiu
   seriozitate şi competenţă                                                                                                                                                                                                      societate comercială de servicii informatice
 

NOU !!!!  Proiect : POCU/464/3/12/126668

"PRECOMP Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă"

Lansare si executie proiect […] Cursuri […]Prezentare[…]

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficialaă a Uniunii Europene sau a guvernului României

Descrierea proiectului

Asociația FORTI în parteneriat cu Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu, CTCE Alba Iulia și ETA2U Timișoara anunţă lansarea proiectului  ”PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă”.
Valoarea proiectului este de 2.702.621 lei, iar valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 2.613.523 lei.
Activităţile proiectului se vor derula pe o perioadă de 18 luni, începând în data de 1 noiembrie 2019 și  cu finalizare la 30 aprilie 2021, în zone din regiunile de dezvoltare Centru, Vest și Nord-Vest.
            Obiectivul general al proiectului este promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest , prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie mai adaptabili la nevoile sectoarelor economice din care provin  și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

- 720 de angajați vor beneficia de programe de formare profesională, dobândind cunoștințe și competențe TIC îmbunătățite, necesare pentru adaptare la dinamica sectoarelor economice.
- 36 IMM-uri  identificate conform SNC, vor fi sprijinite pentru formarea profesională a angajaților.
- 660 de angajați vor obține certificare ANC pentru competențe TIC.
- 3 IMM-uri  vor fi sprijinite în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.
În Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 (SNC) au fost identificate următoarele sectoare economice cu potențial competitiv care se corelează cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020:
Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Construcții, Industrii creative, Biofarmaceutică și biotehnologii, Tehnologia informației și comunicațiilor, Industria auto și componente, Procesarea alimentelor și băuturilor, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu

Participanți
Întreprinderile care fac parte din aceste sectoare economice au posibilitatea, ca fără nici un cost, să fie sprijinite în îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților. Pot participa la cursurile IT gratuite angajații cu contract individual de muncă ai societăților eligibile Participarea este deschisă tuturor angajaților, fără nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.
Creșterea participării durabile a femeilor la ocuparea forței de muncă combate feminizarea sărăciei și reduce segregarea pe motive de gen.
CONTACTE:
Județul Alba :   Faur Mirela                 
                 Tel: 0744 699 604, faur.mirela@gmail.com
Județul Bihor:  Hava Alexandra                 
                 Tel: 0741 094 105, informatica@rdsor.ro   
Județul Sibiu:   Turtureanu Carmen                  
                 Tel: 0748 099 427, turtureanu@sas-sibiu.ro
Județul Timiș:  Radu Mariana                  
                  Tel: 0744 320 367, mradu@eta2u.ro                  
Manager proiect: Cismașiu Dan                  
                  Tel: 0722 676 648, cismasiu@sas-sibiu.ro   

Acasă   |    Despre noi   |    Data Entry   |    Cursuri   |    Proiecte UE   |    Parteneri   |    Contact